Förstärkt Jobbpeng

Vi hjälper dig som har behov av extra stöd utifrån omständighet, funktionshinder och
funktionstillgångar.

Vi hjälper dig genom omfattande kartläggningar, motivationshöjande aktiviteter, samordning och samverkan med myndigheter, samtalsstöd och anpassar arbetsplats eller utbildningsplats utifrån ditt unika behov.

Målgrupper för Förstärkt Jobbpeng

  • Vuxna samt ungdomar mellan 18 och 24 år
  • Personer som tar emot ekonomiskt bistånd
  • Nackabor som inte omfattas av etableringen med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de uppbär ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige minst fem år.)

Tilläggsförutsättning för förstärkt jobbpeng:

  • Kund som bedöms ha mer komplexa behov, vilket fastställs av karriärvägledare.
  • I förstärkt jobbpeng ingår att kunden ska få extra stöd utifrån behov, omständighet och därmed anpassade aktiviteter.

Vill du komma till oss?
Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun och ange vårt namn All Jobb.
Välkommen!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.