Kärlek / Respekt / Engagemang

All Jobb AB tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna, dvs. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuellläggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder och ålder.


Vi är intresserade, lyhörda, ansvarsfulla och arbetar omsorgsfullt.
Vi ger trygghet, får andra att växa, skapar delaktighet och god dialog.

Vi är fördomsfria, respektfulla och empatiska.
Vi motverkar fördomar, tar ställning, ser och bekräftar.

Vi är omvärldsorienterade, nyfikna, öppna för förbättringar och nytänkande.
Vi är kunskapstörstiga, reflekterar, utvärderar, samarbetar och samverkar.

Läs mer

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.